Uzman Dr. Khayala AKSEZGİN

  • 7 Kasım, 2019 - 10:36

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Khayala AKSEZGİN Özel Akhisar Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde Hasta Takip ve Tedavisine Başlamıştır.

Özel Akhisar Hastanesinde hizmet vermeye başlayan Uzm. Dr. Khayala AKSEZGİN Tıp eğitimini, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Fakültesi, Moskova I.M. Sechenov Devlet Tıp Üniversitesi Pediatri Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve hastalıkları ABD da tamamlamıştır. Dr.Khayala AKSEZGİN daha önce Obstetri ve Jinekoloji Eğitim ve Araştırma Enstitüsü yenidoğan yoğun bakım servisi, Bakü MediClub Hastanesi Tıbbi Koordinatör olarak görev yapmıştır.
Uzm.Dr. Khayala AKSEZGİN “ Yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatan tüm bebeklerin sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuştuklarını görmek en büyük mutluluğum ” dedi.
Özel Akhisar Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 24'üncü gebelik haftasından itibaren erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, çoğul gebelik, şeker hastalığı annelerin bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Küçük hastalarına gerekli olan tüm tıbbi hizmetleri sunan yenidoğan yoğun bakım ünitesi; aynı zamanda; solunum desteği (ventilatör tedavisi), fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları , yenidoğan EKO (Kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır.