BÖBREK TÜMÖRLERİ

  • 6 Temmuz, 2018 - 13:17

BÖBREK TÜMÖRLERİ

Özel Akhisar Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemil Öztürk Bilgilendiriyor;

Böbrekteki kitleler birkaç değişik şekilde sınıflandırılabilirler:
Benign (iyi huylu) - Malign (kötü huylu)
Kistik (içi sıvı dolu) - Solid (içi dolu)
A. Benign (İYİ HUYLU) Tümörler
BÖBREK KİSTLERİ 
ADENOM
ANJİOMİYOLİPOMA (Hamartom)
ONKOSİTOM
Jukstaglomerüler tümör
Hemangiom
Fibrom
Lipom ve diğerleri
B. Malign (KÖTÜ HUYLU) Tümörler
1. BÖBREK ADENOKANSERİ
[Böbrek hücreli kanser (renal cell ca) Hipernefrom, Grawitz tümörü]
2. Wilms tümörü (Nefroblastom)
3. Sarkomlar
4. Metastatik böbrek tümörleri
MALIGN (HABİS) TÜMÖRLER (Tm) 
Böbrek adenokanseri; Bütün malign tümörlerin %3’ünü, böbrekteki malign tümörlerinin de %86’sını oluşturur.

Genellikle 40-70 yaşları arasında görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kez daha sıktır.

Sebep kesin olarak belli olmamasına rağmen; genetik faktörler; gelişmiş ülkelerde yaşayanlarda (tanı yöntemlerinin daha kolaylıkla kullanılmasına bağlı olarak); yağ ve kolesterolden zengin beslenenlerde; kadmium, asbest, petrokimya ve deri sanayisinde çalışanlarda; sigara içenlerde böbrek kanseri riskinin daha yüksek olabileceği bildirilmiştir. 
KLİNİK BELİRTİLER 
Geç evrede ortaya çıkmakla birlikte 3 ana bulgusu vardır. 
1. Hematüri (kanlı idrar yapma), 
2. Lomber (bel) ağrı, 
3. Kitle

Bunların dışında; varikosel, hipertansiyon, halsizlik, kilo kaybı, anemi, ateş ve metastazlara ait semptomlar da yine ileri evrelerde görülebilmektedir.
Muayenede; ancak zayıf kişilerde ve ilerlemiş vakalarda böbrek ele büyümüş bir kitle olarak gelebilir. 
TETKİKLER 
İdrar analizlerinde makroskopik yada mikroskopik hematüri, anemi (kansızlık), sedimentasyon yükselmesi, ayrıca hiperkalsemi (kan kalsiyumunun yükselmesi), hipertansiyon, polisitemi (kandaki kırmızı kürelerin fazla olması)

Ultrasound: İlk yapılması gereken tanı yöntemidir. 
Bilgisayarlı Tomografi (CT): 
Uzak metastazlara yönelik Akciğer grafisi veya Akciğer tomografisi, kemik sintigrafisi evrelendirme için yapılmalıdır. 
TEDAVİ 
Böbrek habis tümörlerinin tedavisinde 1. Cerrahi, 2. embolizasyon 3. immüno-terapi seçenekleri mevcuttur. İlk ve en önemli seçenek cerrahidir.
CERRAHİ TEDAVİ 
a. Radikal nefrektomi
b. Nefron koruyucu cerrahi
RADYOTERAPİ 
Böbrek kanseri radyorezistandır,yani radyoterapiden fayda görülmez. 
KEMOTERAPİ 
Birçok kombine tedavi denenmişsede etkisi %5-10 oranında ve kısa sürelidir.

İMMÜNOTERAPİ 
Sonuçlar yüz güldürücü değildir.

PROGNOZ (YAŞAM BEKLENTİSİ) 
Erken evrelerde 5 sene için % 90 -100 iken, ileri evrelerde bu oran % 20’ lere kadar düşmektedir.

Bu sebeple; 
Tüm batın ultrasonografilerin önemi çok açıktır. Hastalık ne kadar erken tanınırsa tedavisi o kadar kolay ve başarılı olabilmektedir. !!!